ul. ks. bpa M. Jaworskiego 26, 29-100 Włoszczowa

Parafialny Zespół Caritas

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie powołany został 10 października 2000 r. z inicjatywy ks. Proboszcza Leszka Dziwosza. Pierwszym przewodniczącym Zespołu był ks. Zbigniew Kądziela. Zadania Zespołu obejmują szeroki zakres działania:

 • Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo i czyn,
 • W miarę możliwości pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii – współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem św. Brata Alberta,
 • Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym chorym, niepełnosprawnym, starszym, rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

Caritas Parafialna jest jednostką prawną, posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych. Realizuje również zadania zlecone przez Caritas Diecezji Kieleckiej i włącza się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Polska m.in. pomoc dla ofiar różnych kataklizmów: trzęsień ziemi czy powodzi.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek czysto chrześcijańskiej miłości bliźniego.

W 2005 r. Parafialna Caritas przystąpiła do Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej „PEAD”. Dary żywnościowe są wydawane wiosną i jesienią. Pomocą objętych jest 250 osób, czyli około 80 rodzin. W roku 2014 Parafialna Caritas przystąpiła do programu „EMBARGO” – gdzie przekazywane są owoce i warzywa dla najuboższych. Od kilku lat nieodpłatnie transport zapewnia nam firma „Rob-Trans” Pana Jacka Robaka. Parafialna Caritas przekazała również dla Domu Dziecka w Nagłowicach 60 paczek ze słodyczami, zbierała również ubrania dla dzieci i ich matek z Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece. W Szkole Podstawowej katecheci prowadzą akcję „Skarbonka z jałmużną wielkopostną” – dzieci poprzez drobne wyrzeczenia uczą się poprzez udział w tej akcji dzielenia się z potrzebującymi.

Członkowie Parafialnej Caritas w miesiącu październiku uczestniczą w modlitwie różańcowej, w Wielkim Poście prowadzą Drogę Krzyżową, organizują czuwanie modlitewne przy grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek. W Wielką Sobotę członkowie Parafialnej Caritas pakują dary zebrane do wystawionych koszy i łącząc wysiłki z siostrzaną parafią pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie rozwożą przygotowane paczki do potrzebujących. Członkowie Parafialnej Caritas biorą udział w diecezjalnych spotkaniach, które odbywają się w różnych parafiach całej diecezji. Po wspólnej Eucharystii odbywają się spotkania z konferencjami formacyjnymi. W 2005 r. w naszej parafii odbyło się diecezjalne spotkanie członków Caritas.

Caritas Parafialna uczestniczy w różnych akcjach. Najważniejszym jest „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” polegające na sprzedaży świec na stół wigilijny, z której zebrane środki przeznaczane są na kolonie dla dzieci. Kolejną akcją jest tzw. „Święcone” polegające na zbieranie darów żywnościowych dla osób starszych, samotnych, chorych oraz rodzin wielodzietnych. W święto Miłosierdzia Bożego odbywa się uroczysta Msza Święta i urządzana jest kwesta po każdej z Mszy Świętych. Potrzebne środki materialne Zespół czerpie również ze „Skarbonki św. Antoniego”, a dary w naturze uzyskuje od osób prywatnych i zakładów pracy.

W imieniu wszystkich obdarowanych, ks. Proboszcz Leszek Dziwosz, opiekun Parafialnego Zespołu Caritas ks. Paweł Rej i członkowie Zespołu serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom za włączenie się w dzieło pomocy najuboższym.

Janina Liburska
Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas

Artykuł zamieszczony w gazetce
„Posłaniec Parafialny” 4 (4) / 2014

Msze Święte
Niedziele:
 • 07:30
 • 09:00 (z udziałem młodzieży)
 • 10:30 (z udziałem dzieci)
 • 12:00
 • 17:00
Dni powszednie:
 • 6:30
 • 17:00
 • 17:30
Święta obowiązkowe:
 • 06:30
 • 08:00
 • 16:00
 • 18:00

Więcej informacji

Kancelaria
Kancelaria parafialna czynna: Od wtorku do piątku w godz. 15.30 – 16.30

Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.